Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Pentru anul şcolar 2021 – 2022 inspectoratele şcolare pot decide dacă organizează olimpiade

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare a fost recent modificată de Ordinul nr. 3123/2022.

Pentru anul şcolar 2021 – 2022, inspectoratele şcolare pot decide să nu organizeze etapele pe şcoală şi/sau locală ale unei olimpiade naţionale, organizând direct etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, în funcţie de evoluţia pandemiei de COVID – 19 şi în cazul în care numărul de unităţi de învăţământ/elevi care pot participa este mic.

De asemenea, pentru anul şcolar 2021 – 2022, pentru etapa naţională a olimpiadelor cu participare internaţională se atribuie, după caz, locuri suplimentare, conform regulamentelor specifice de olimpiadă.