Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.

Utilizarea de către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum şi descrierea interfeţelor de acces la acesta.

Menţionăm că lista serviciilor disponibile autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală din cadrul sistemului informatic PatrimVen se completează de către Ministerul Finanţelor, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe măsură ce rezultă necesitatea, în baza prevederilor legale, de acces al acestora sau pentru realizarea furnizării de informaţii.

De asemenea, la cererea justificată a unei autorităţi publice, instituţii publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală şi ţinând cont de capacitatea tehnică a MF, se poate actualiza lista serviciilor disponibile.