Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificări privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.

Modificările propuse în prezentul proiect de act normativ vizează adaptări tehnice ale metodei comune de evaluare a zgomotului precizată în anexa nr. 2 la Legea nr. 121/2019.

Proiectul transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2021/1226 a Comisiei din 21 decembrie 2020 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei II la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metodele comune de evaluare a zgomotului publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 269 din 28 iulie 2021, cu excepţia articolelor nr. 18-21 care se transpun conform prevederilor art. 90 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.