Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări în Reglementările privind omologarea produselor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere

Ordinul nr. 152/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Scade numărul de infectări în mediul şcolar

În ultima săptămână, numărul de infectări cu SARS-CoV-2 în mediul şcolar a continuat să scadă şi, implicit, a scăzut și numărul de clase/unităţi şcolare cu activitate organizată în sistem online.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost stabilită cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2021

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2021 se stabileşte la valoarea de 0,449792 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 8934,6903 GWh.

Ordinul nr. 14/2022 prevede că Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – “OPCOM” – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Procedura privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie

Noi reglementări privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Ordinul nr. 8/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/2022, prevede aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Scopul prezentului regulament urmăreşte asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministrul Finanțelor cere instrumente financiare europene pentru a susține statele cele mai afectate de conflictul din Ucraina

Miniştrii de Finanţe din statele Uniunii Europene au agreat, împreună cu Comisia Europeană, principiile de acţiune în urma intervenţiei militare a Rusiei asupra Ucrainei, în cadrul unei sesiuni speciale privind consecinţele economice și financiare ale acestei acţiuni.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

642 milioane EUR pentru a sprijini redresarea economică

Datorită celor 642 milioane EUR puse la dispoziţie în cadrul Asistenţei de redresare pentru coeziune şi teritoriile Europei (REACT-EU), regiunile din Belgia, Cehia, Polonia şi România vor fi acum în măsură să sprijine în continuare redresarea lor economică şi tranziţia lor digitală şi verde.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Indemnizația de șomaj și beneficiile sociale care se raportează la Indicatorul Social de Referință se majorează cu 5,1%

Conform Ministerului Muncii toate beneficiile sociale care se raportează la Indicatorul Social de Referinţă (ISR) vor creşte de la 1 martie 2022, ca urmare a majorării cu 5,1% a acestui indicator.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

UE coordonează furnizarea de asistență de urgență Ucrainei și este pregătită să ajute țările învecinate

În urma solicitării guvernului ucrainean de asistenţă în materie de protecţie civilă, Comisia Europeană canalizează şi alte materiale de îngrijire medicală.

În urma solicitării guvernului ucrainean de asistenţă în materie de protecţie civilă, Comisia Europeană canalizează şi alte materiale de îngrijire medicală, cum ar fi: truse de prim ajutor, îmbrăcăminte de protecţie şi dezinfectanţi, dar şi corturi, echipamente de stingere a incendiilor, generatoare de energie şi pompe de apă, care au fost oferite Ucrainei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi BEI

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii au semnat Memorandumul de Înţelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru perioada 2021-2027.