Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Simularea evaluării naţionale începe în data de 4 aprilie 2022 iar la BAC în data de 28 martie 2022!

Ordinul nr. 3054/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 78/2022, prevede aprobarea organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 – 2022.

Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2021 – 2022 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2022 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021 – 2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Simularea evaluării naţionale începe la data de 4 aprilie 2022 iar cea la examenul de bacalaureat la data de 28 martie 2022.