Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificări privind prospectul schemei de pensii facultative

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010.

Necesitatea emiterii acestui proiect de act normativ constă în modificarea legislaţiei secundare, în ceea ce priveşte obligaţiile de transparenţă aflate în sarcina administratorului cu privire la prospectul schemei de pensii facultative, respectiv la informarea participanților în cazul oferirii de
garanţii.

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în reglementarea aspectelor legate de obligaţia administratorului de a menţiona faptul că oferă sau nu garanţii, precum şi tipul garanţiilor oferite, atât în conţinutul prospectului detaliat, cât şi în cel al prospectului simplificat.