Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară

Hotărârea nr. 104/2022 privede organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018.

În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile structură fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea prim – ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Departamentul îndeplineşte printre altele următoarele atribuţii:
a) organizează grupuri de lucru şi întâlniri strategice şi tehnice cu instituţiile cu responsabilităţi în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”, denumit în continuare Program, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu reprezentanţi ai colegiilor profesionale, specialişti în domeniile vizate de Program;
b) solicită, colectează şi analizează date cantitative şi calitative, precum şi rapoarte de activitate de la instituţiile şi/sau organizaţiile care implementează măsurile prevăzute de Program.

Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual.