Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, aprobat!

Ordinul nr. 5852/2021 prevede aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022.

La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023, la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, participă absolvenţi ai învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, ale căror specializări sunt cuprinse în Centralizator.

Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare existente în Centralizator şi pentru alte discipline/ domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei, prin direcţiile de specialitate.