Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede alocarea de sume suplimentare pentru finanţarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de şcoli.

Având în vedere continuarea programului-pilot şi în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, este necesară asigurarea sumei de 66.812 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, potrivit prevederilor art.60 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021.

Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2022.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare a sumelor care le sunt alocate, conform anexei, care este parte integrantă a Hotărârii de Guvern.