Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Procedura privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului

Hotărârea nr. 70/2022 prevede aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Plata redevenţei se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcţie de clauzele contractului de concesiune.

Autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ – teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligaţia ca, până în data de 20 a lunii în curs, să notifice autorităţile publice care au calitatea de concedent cu privire la încasarea cotelor din redevenţă aferente lunii anterioare. Notificarea va include denumirea concesionarului, numărul şi data ordinului de plată şi suma virată.