Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost majorat numărul de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Hotărârea nr. 71/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 86 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Aşadar se majorează numărul maxim de la 75 de posturi la 86 de posturi.

Activitatea desfăşurată de către Agenţie are la bază acordurile de finanţare aferente programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate şi acţiunii e – Twinning, încheiate între Comisia Europeană şi Agenţie, având ca obiect implementarea programelor anuale sau multianuale de lucru, propuse de Agenţie, avizate de Ministerul Educaţiei şi aprobate de Comisia Europeană.