Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ: modificări!

OUG nr. 1/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu de lucru al viceprim – ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepţia indemnizaţiei viceprim – ministrului şi a cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii cabinetului acestuia.

Codul administrativ a suferit o modificare, şi anume atribuţiile, organizarea şi funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Cancelariei Prim – Ministrului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului nu prin decizie a prim – ministrului.