Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind protejarea monumentelor istorice va suferi modificări

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Modificările propuse prin prezentul proiect vizează în primul rând corelarea dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 cu cele ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Totodată, modificările vizează corectarea şi clarificarea unor formulări neclare, care au îngreunat, şi, uneori, chiar au blocat unele proceduri administrative.

În vederea tratării unitare a îndreptării erorilor materiale din Lista monumentelor istorice, prin introducerea art. 191 se stabileşte că această operaţiune se va face potrivit propunerii Secţiunii de Evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, pe baza referatelor de necesitate întocmite de Institutul Naţional al Patrimoniului şi de serviciul public deconcentrat al Ministerului, în a cărui competenţă teritorială se află respectivul monument istoric, însoţite de documente justificative.