Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

În Monitorul Oficial nr. 30/2022 a fost publicat Ordinul nr. 722/2021 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Regulamentul stabileşte organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), modul de desfăşurare a procedurii disciplinare, modul de desfăşurare a procedurii de propunere de sancţiuni şi orice alte aspecte privind soluţionarea sesizărilor administrative.

Comisia este o structură deliberativă, fără personalitate juridică şi este formată din 4 membri cu pregătire juridică şi economică, desemnaţi prin acte administrative ale instituţiei reprezentate, care se comunică ASPAAS, în următoarea componenţă: un reprezentant al Ministerului Finanţelor; un reprezentant al Băncii Naţionale a României; un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară; un reprezentant al ASPAAS.

Iar mandatul membrilor Comisiei este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, la propunerea instituţiei care i-a numit.

Menţionăm că potrivit ştirilor juridice comisia are competenţa de a soluţiona sesizările administrative referitoare la auditorii financiari şi la firmele de audit din România