Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei trebuie să elaboreze o strategie privind educaţia pentru mediu

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 12/2022.

Se introduce un nou alineat unde se prevede că Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, elaborează o strategie privind educaţia pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022.

Strategia va fi transpusă în programele şcolare începând cu anul şcolar 2023 – 2024.