Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

ÎCCJ. Reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept vizând Legea educaţiei naţionale.

Pe scurt, solicitarea prevede dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se realizează exclusiv printr-un consilier local sau poate fi mandatată şi o altă persoană fizică?

În practica judiciară, într-un punct de vedere, s-a afirmat că dispoziţiile art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011 se interpretează în sensul că reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se asigură exclusiv printr-un consilier local.

Într-un alt punct de vedere, s-a argumentat că dispoziţiile art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011 nu restrâng reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică exclusiv printr-un consilier local.

ÎCCJ a reţinut că din cuprinsul articolului 96 din Legea nr. 1/2011 reiese că legiuitorul a avut în vedere instituţia “reprezentantului/reprezentanţilor consiliului local”, şi nu instituţia “consilierului local”, aşa cum erau menţionate aceste noţiuni în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în prezent abrogată, dar în vigoare la data publicării Legii nr. 1/2011, precum şi în cuprinsul Codului administrativ, în vigoare începând cu data de 5 iulie 2019.

Prin Decizia nr. 80/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 11/2022, s-a admis sesizarea şi s-a reţinut că în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică nu se realizează exclusiv printr-un consilier local, astfel că poate fi împuternicită şi o altă persoană fizică să îl reprezinte.