Categories
Articole Economie Transporturi

Contractele de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători, aprobate!

Hotărârea nr. 1311/2021 prevede aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători.

Valoarea preliminată a compensaţiei de serviciu public acordată în perioada 1 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 pentru obligaţia de serviciu public aprobată, stabilită potrivit legii, este de 1.589.223,452 mii lei, care include valoarea de 51.410,75774 mii lei, care reprezintă pachetul de servicii de rezervă pentru anul 2022.

Potrivit ştirilor juridice, valoarea preliminată poate fi modificată ulterior prin acte adiţionale, în condiţiile legii, cu evitarea supracompensării operatorilor de transport feroviar.

Iar compensaţia se acordă proporţional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ tren – km.

Menţionăm că nerealizarea veniturilor minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate, în perioada stărilor de urgenţă sau în situaţia introducerii unor zone de carantinare, pentru zonele în cauză, instituite conform legislaţiei în vigoare, nu va conduce la penalizarea operatorului.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 1 mai 2022, va implementa un model naţional de transport iar până la data 15 mai 2022, va defini obligaţia de serviciu public de transport feroviar de călători, care va sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice începând cu data de 11 decembrie 2022.