Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

În Monitorul Oficial nr. 1245/2021 a fost publicată OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică contractelor privind furnizarea de conţinut digital sau de servicii digitale.

Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.

Potrivit ştirilor juridice, în caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului.