Categories
Bugete Ştiri

Au fost aprobate plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2022

Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2022 de 5,8%, iar în anul 2023 de 4,4 %.

Conform Legii nr. 312/2021 plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 8,8% în anul 2022 şi de 8,2% în anul 2023.

În anul 2022, plafonul privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale, este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei.