Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională anticorupţie 2021 – 2025

Hotărârea nr. 1269/2021 prevede aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 – 2025 şi a documentelor aferente acesteia.

Până la finalul lunii martie 2022, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizaţională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituţiei, autorităţii publice, respectiv întreprinderii publice şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de integritate aferente.

Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor, respectiv a întreprinderilor publice.