Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri Transporturi

Programul de finanţare a staţiilor de reîncărcare

Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi a fost modificat de Ordinul nr. 2346/2021.

Se redefineşte staţie de reîncărcare ca o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere > 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Iar prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, dintre careun punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere > 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.