Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ, modificări de ultimă oră!

OUG nr. 138/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Economie Financiar bancar Ştiri

Ordonanţa privind instituţiile de credit a suferit modificări

Legea nr. 319/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noi categorii de personal fac parte din persoanlul didactic auxiliar

Legea 321/2021 pentru completarea art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1245/2021.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

În Monitorul Oficial nr. 1245/2021 a fost publicată OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale.

Pentru a putea acorda ajutoare regionale întreprinderilor în perioada 2022-2027, România trebuie să realizeze o nouă hartă a ajutoarelor regionale, care trebuie notificată Comisiei Europene şi aprobată de aceasta potrivit punctului 150 din Orientări.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost actualizat Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2

Ordinul nr. 2961/2021 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noi modificări ale Codului fiscal!

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022 – 2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (4) lit. i) sau art. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015, după caz, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul Şcoală după şcoală continuă!

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe “Şcoala după şcoală”, dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

OUG adoptate de Guvern în şedinţa de ieri!

Guvernul României a adoptat următoarele acte normative în şedinţa de ieri:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de hotărâri discutate de Guvern

Guvernul a discutat în şedinţa de ieri mai multe proiecte de hotărâri: