Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Unele categorii de contribuabili vor fi obligate să se înregistreze în Spaţiul Privat Virtual până la data de 01.03.2022!

Aducem la cunoştinţa celor interesaţi că prin Ordonanţa nr. 11/2021, care modifică Codul de procedură fiscală, se stabileşte că, începând cu 01.03.2022, documentele transmise de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, P.F.A-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se vor face, exclusiv, prin intermediul Spaţiul Privat Virtual.

Iar în situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente , iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă”.

Contribuabilii vor avea la dispoziţie până în 1 martie 2022 pentru a se înregistra în Spaţiul Privat Virtual, dată după care comunicarea cu organul fiscal se va face exclusiv online.