Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit au fost delegate

Ordinul nr. 651/2021 prevede delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Au fost delegate Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Camera Auditorilor Financiari din România întocmeşte şi transmite Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, spre aprobare, un plan de traducere care va cuprinde: lista materialelor supuse traducerii, componenţa echipei de traducere, perioada estimată pentru traducere, precum şi orice alte informaţii relevante pentru atribuţiile delegate.