Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost eliminată Comisia pentru gestionarea sesizărilor din cadrul ASPAAS

Normele privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar au fost modificate de Ordinul nr. 650/2021.

A fost eliminată Comisia pentru gestionarea sesizărilor, ASPAAS, prin ordin al preşedintelui, va numi o persoană responsabilă pentru gestionarea sesizărilor.

Persoană responsabilă pentru gestionarea sesizărilor are ca atribuţii: primirea şi înregistrarea sesizărilor, repartizarea acestora către structurile de specialitate, monitorizarea soluţionării acestora şi expedierea răspunsurilor către persoanele care au formulat sesizarea.

Persoanei responsabile pentru gestionarea sesizărilor îi revine sarcina de a comunica, în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării, persoanei care a formulat sesizarea stadiul soluţionării sau clasarea acesteia, după caz.