Categories
Economie Ştiri

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat lansate în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021 au fost aprobaţi de Ordinul nr. 1427/2021.

Ordinul reglementează:
– termenii finali pentru emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (“Emisiunea”) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
– termenii finali pentru emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (“Emisiunea”) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor