Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Soldaţii care au o vechime în serviciu de cel puţin 15 ani pot încheia cu MAI contracte pe perioadă nedeterminată

Ordinul nr. 170/2021 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

Se introduce un nou articol care prevede că posturile vacante de soldaţi şi gradaţi profesionişti se ocupă prin concurs sau examen.

Concursurile sau examenele se organizează exclusiv pentru posturile finanţate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exerciţiului bugetar anual în care a fost acordată.

De asemenea, se prevede că soldaţii şi gradaţii profesionişti care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puţin 15 ani pot încheia cu Ministerul Afacerilor Interne contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceştia pot fi menţinuţi în activitate.