Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia trebuie să desemneze registrul însărcinat cu organizarea domeniului de nivel superior .eu

Decizia nr. 1878/2021 prevede desemnarea registrului domeniului de nivel superior .eu.

Comisia trebuie să desemneze registrul însărcinat cu organizarea, administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior .eu, pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii. Procedura de selecţie trebuie să fie organizată de Comisie în două etape, fiind evaluată mai întâi eligibilitatea candidaţilor şi apoi fiind stabilit clasamentul candidaţilor eligibili pe baza criteriilor de selecţie definite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1083.

Actualul contract de organizare, administrare şi gestionare a domeniului de nivel superior .eu încheiat între Comisie şi registru a fost semnat la 10 octombrie 2014 pentru o perioadă de cinci ani şi apoi prelungit în 2019 cu încă trei ani. Acest contract expiră la 12 octombrie 2022.