Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul ASF privind Fondul naţional de protecţie a fost modificat

Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie a fost modificat de Regulamentul nr. 17/2021.

În vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare, adunarea generală a BAAR stabileşte un nivel de referinţă pentru disponibilul FNP, a cărui valoare nu poate fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 30.000.000 euro.

Nivelul disponibilului se verifică lunar de către BAAR în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna anterioară, la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României valabil în ultima zi a lunii anterioare.