Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul adoptă concluzii cu privire la explorarea potențialului inițiativei privind o unitate cibernetică comună

Consiliul UE a adoptat concluzii prin care invită UE şi statele membre să dezvolte în continuare cadrul UE de gestionare a crizelor în materie de securitate cibernetică, inclusiv prin explorarea potenţialului unei unităţi cibernetice comune.

În concluziile sale, Consiliul evidenţiază necesitatea de a se consolida reţelele existente, precum şi de a se efectua o inventariere a posibilelor lacune şi nevoi în materie de schimb de informaţii în cadrul comunităţilor cibernetice şi între acestea.

Acest lucru ar trebui să conducă ulterior la un acord asupra posibilelor obiective şi priorităţi principale ale unei potenţiale unităţi cibernetice comune. Este vorba despre un proces gradual, transparent şi incluziv, care este esenţial pentru consolidarea încrederii. Consiliul are un rol hotărâtor în cadrul elaborării politicilor şi al coordonării în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a cadrului UE de gestionare a crizelor în materie de securitate cibernetică. El va monitoriza progresele înregistrate şi va oferi orientări pentru completarea cadrului respectiv.