Categories
Ştiri

Au fost aduse modificări Programului operaţional Competitivitate

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) a fost recent modificat de Ordinul nr. 572/2021.

Se prevede că autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare.

Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023.

Contractele de finanţare vor fi încheiate, cel târziu, până la 31 decembrie 2022.

Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi consideraţi întreprinderi aflate în dificultate, cu excepţia beneficiarilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.