Categories
Articole Programe de sănătate Protecţie socială

Părinţii pot beneficia de zile libere plătite în cazul suspendării cursurilor!

Se acordă zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

OUG nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/2021, prevede acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului.

Aşadar, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile, depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Iar pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, după caz, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.