Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Funcţionarea Comitetului ştiinţific pentru protecţia solului

Ordinul nr. 187/2021 prevede aprobarea componenţei, organizării, funcţionării şi atribuţiilor Comitetului ştiinţific pentru îndrumarea şi supravegherea desfăşurării tuturor activităţilor privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului.

Comitetul ştiinţific pentru îndrumarea şi supravegherea desfăşurării tuturor activităţilor privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului se organizează şi funcţionează ca organism interinstituţional fără personalitate juridică, sub autoritatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”.

Comitetul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, cu sediul în bulevardul Mărăşti nr. 61, sectorul 1, Bucureşti.