Categories
Sănătate Ştiri

Dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat şi recunoscute conform legii pe teritoriul României, acestea trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei printr-un certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1.

Acest nou alineat a fost introdus de Hotărârea nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.

Iar în cazul în care fizioterapeutul nu face dovada obţinerii numărului minim de credite de educaţie medicală continuă necesare avizării anuale, acestuia i se va elibera, la cerere, un aviz provizoriu valabil pe o perioadă de maximum 6 luni, termen în care este obligat să obţină creditele de educaţie medicală continuă necesare. Caracterul provizoriu se va menţiona expres în cuprinsul avizului.