Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul ASF a suferit modificări!

Regulamentul nr. 13/2021 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Se introduc noi alineate care prevăd că în cazul unor evenimente corporative cu impact asupra preţului, cum ar fi operaţiuni de modificare a numărului instrumentelor financiare care nu implică şi modificarea capitalului social sau operaţiuni de majorare/diminuare a capitalului social prin modificarea numărului de instrumente financiare, cu privire la care operatorul de piaţă publică, potrivit propriilor reglementări, o valoare ajustată a preţului de referinţă reprezentând preţul faţă de care se calculează variaţia de preţ a simbolului în cursul unei şedinţe de tranzacţionare.

Preţurile avute în vedere la determinarea preţului de cumpărare într-o ofertă publică de cumpărare sunt echivalate, prin realizarea, în cazul tranzacţiilor sau operaţiunilor derulate anterior publicării ajustării anterior menţionate de către operatorul de piaţă, a unor ajustări corespunzătoare ale valorilor de referinţă care se iau în calcul în determinarea respectivelor preţuri.