Categories
Financiar bancar Ştiri

Normele privind buna reputaţie a auditorilor financiari au fost modificate!

În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputaţie auditorii financiari şi firmele de audit depun anual, pe platforma online de raportare, o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată.

Ordinul nr. 610/2021 prevede modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit.

Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii raportului anual de activitate pe platforma online în vederea obţinerii e – vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.