Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi reguli în materie de asigurări!

Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

Astfel, se modifică definiţia plafonului de garantare cu referire expresă la nivelul maxim al garantării pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract, nu pe un creditor de asigurare. Modificarea este necesară pentru a se asigura o protecţie reală a creditorilor de asigurări, care au calitatea de contractant în mai multe contracte de asigurare.

De asemenea, se majorează plafonul maxim de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei, pentru o creanţă de asigurare.

Totodată, Fondul va avea dreptul să efectueze plăţi aferente despăgubirilor/indemnizaţiilor cuvenite creditorilor de asigurări în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi de constatare a stării de insolvenţă a asigurătorului.