Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un nou model cadru de organizare a consiliilor de administraţie

A fost aprobată Metodologie – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Ordinul nr. 5154/2021 prevede că, consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se constituie din 7, 9 sau 13 membri.

În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile de învăţământ particular şi confesional consiliul de administraţie cuprinde cel puţin un reprezentant al cadrelor didactice, un reprezentant al părinţilor, iar pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.