Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

Obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private!

În Monitorul Oficial nr. 880/2021 a fost publicată Norma nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private.

Conform Normei, entităţile raportoare au obligaţia să transmită Autorităţii de Supraveghere Financiară:
a) rapoartele periodice prevăzute de prezenta normă;
b) la solicitarea A.S.F., orice alte informaţii cu privire la activităţile desfăşurate, inclusiv orice detalii, clarificări şi explicaţii, precum şi toate documentele aferente acestora sau care evidenţiază sau justifică operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

Rapoartele periodice, informaţiile şi documentele trebuie să fie reale, corecte şi complete şi transmise la termenele şi în structura solicitate de A.S.F.