Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind acordarea asistenţei medicale pentru însoţitori

Au fost luate măsuri la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente cu profil pediatric, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pentru cazurile suspecte şi cazurile confirmate cu COVID – 19 ale însoţitorilor copiilor.

Ordinul nr. 1769/2021 prevede următoarele măsuri:
a)asigură asistenţă medicală pentru însoţitori, cazuri suspecte şi cazuri confirmate de COVID – 19;
b) asistenţa medicală acordată însoţitorilor, se acordă pentru formele clinice de manifestare a infecţiei cu SARS – CoV2;
c) însoţitorii confirmaţi cu COVID – 19 cu formele clinice de manifestare a bolii se transferă către secţiile sau compartimentele de specialitate, după caz, care acordă asistenţa medicală pacienţilor adulţi;
d) în situaţia în care evoluţia copilului este favorabilă şi este posibilă externarea acestuia, dar însoţitorul copilului necesită în continuare asistenţă medicală spitalicească, medicul curant al însoţitorului împreună cu şeful de secţie au obligaţia de a organiza transferul acestuia pe o secţie de adulţi, în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare sau într-o altă unitate sanitară, după caz.