Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe unităţi de învăţământ au primit acreditare

Mai multor unităţi de învăţământ le-au fost acordate acreditări pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie – 18 iunie 2021.

Ordinul nr. 4967/2021 prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025 – 2026.

Unităţile de învăţământ nou acreditate sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.