Categories
Bugete Protecţie socială Social Ştiri

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost rectificat!

OUG nr. 98/2021 prevede rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 a fost majorat la venituri cu suma de 1.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii lei şi diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.319.398 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 3.000 mii lei la credite de angajament şi 1.000 mii lei la credite bugetare.

De asemenea, sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2021 a fost majorat la venituri cu suma de 28.293 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.000 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 29.293 mii lei.