Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Codului administrativ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pentru clarificarea obiectului de reglementare al proiectului de hotărâre a Guvernului privind întocmirea, actualizarea şi administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de date, prin proiect se propune modificarea părţii introductive a art. 382 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să existe posibilitatea aplicării art. 411 din acelaşi act normativ, pentru toate categoriile de personal bugetar.

Corelativ, în cadrul art. 411 se propune introducerea alin. (11) prin care să fie reglementată excepția aplicabilităţii acestui articol personalului militar, prin raportare la legislația specifică aplicabilă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune echivalarea funcțiilor publice specifice stabilite la pct. II din Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu funcțiile publice generale. Astfel, se propune introducerea unei noi anexe, anexa nr. 51 intitulată Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcții publice generale din cadrul unor autorități și instituții publice.