Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Planul de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia

Recent, a fost aprobat Planului de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024.

În Monitorul Oficial nr. 839/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024, a Planului de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia.

Comisia pentru Managementul Imigraţiei (CMI), organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, este constituit în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigraţiei în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituţională.

Comisia se constituie din câte un reprezentant permanent, numit prin act administrativ emis de conducătorul entităţii din care face parte.