Categories
Funcţionari publici Social Ştiri

Au fost aduse modificări în Statutul special al funcţiei publice de inspector social

OUG nr. 87/2021 prevede completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Conform modificărilor, gradele profesionale pe care este structurată funcţia publică specifică de inspector social şi condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia publică specifică de inspector social, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior se echivalează cu funcţia publică generală de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior.