Categories
Activităţi industriale Ştiri

Au fost aprobate normele interne privind execuţia construcţiilor cu caracter special

Au fost aprobate normele interne care se referă la execuţia lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente şi intervenţii la construcţiile şi construcţiile cu caracter special aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Conform Ordinului nr. 1120/2021 prin construcţii cu caracter special înţelegem construcţii, amenajări şi instalaţii care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv construcţiile, amenajările şi instalaţiile la obiective militare, precum şi cele realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către acestea.

Normele cuprind reglementări pentru asigurarea menţinerii capacităţii funcţionale şi a condiţiilor de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, confort şi aspect estetic al acestora, precum şi remedierea la timp a degradărilor şi avariilor constatate, astfel încât exploatarea acestora să se efectueze în condiţii corespunzătoare, pentru construcţiile cu caracter special aflate în administrarea A.N.R.S.P.S.