Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Protectia mediului Ştiri

Ambasadorii la UE aprobă actualizarea legislației privind accesul la justiție în probleme de mediu

Ambasadorii la UE au aprobat un acord politic provizoriu la care s-a ajuns cu Parlamentul European la 12 iulie cu privire la o propunere de revizuire a Regulamentului Aarhus, în vederea alinierii depline a acestuia la Convenţia de la Aarhus.

Regulamentul Aarhus stabileşte modul în care UE şi statele sale membre pun în aplicare Convenţia internaţională de la Aarhus, al cărei obiectiv este de a garanta accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu.

Acordul provizoriu este supus aprobării ambelor instituţii, după care va fi adoptat în mod formal prin procedura legislativă ordinară.

Scopul propunerii este de a se asigura că UE respectă pe deplin convenţia în ceea ce priveşte dreptul publicului la revizuirea actelor administrative. Acestea sunt acte fără caracter legislativ adoptate de o instituţie sau de un organ al UE, care au efecte juridice şi externe şi conţin dispoziţii care, datorită efectelor lor, pot contraveni dreptului mediului.