Categories
Economie Ştiri

Bilanţul general al Trezoreriei Statului pe anul 2020 a fost aprobat!

A fost aprobat bilanţul general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020 prin Hotărârea nr. 729/2021.

Aşadar, se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2020, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 72.382.895.289 lei precum şi contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020, care cuprinde la venituri suma de 274.801.526 lei şi la cheltuieli suma de 153.098.853 lei şi un excedent curent în sumă de 121.702.673 lei.