Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat codul de conduită al UE pentru practici comerciale

Comisia Europeană a lansat oficial codul de conduită al UE pentru practici comerciale şi de marketing responsabile în sectorul alimentar.

Codul de conduită este un alt rezultat tangibil din cadrul strategiei „De la fermă la consumator” a Comisiei şi reprezintă un element esențial al eforturilor UE menite să sporească disponibilitatea şi accesibilitatea unor opţiuni alimentare sănătoase li durabile, care să contribuie la reducerea amprentei noastre globale asupra mediului.

El a fost elaborat în colaborare cu asociaţii şi întreprinderi din UE, cu participarea şi contribuţia activă a altor părţi interesate, inclusiv a organizaţiilor internaţionale, a ONG-urilor, a sindicatelor şi a asociaţiilor profesionale, precum şi a serviciilor Comisiei Europene.

Asociaţiile şi întreprinderile din sectorul alimentar care semnează codul se angajează să îşi accelereze contribuţia la o tranziţie sustenabilă. Prin angajamentele lor, ele subscriu la obiectivele stabilite în cod şi încurajează participarea unor întreprinderi similare.