Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări privind desfăşurarea şedinţelor consiliului local

În Monitorul Oficial nr. 668/2021 a fost publicat Ordinul nr. 846/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Se stabileşte că în timpul dezbaterilor se vor putea formula amendamente verbale, însă numai dacă acestea vizează corelări tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectele de hotărâre ale consiliului local.

Astfel, conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul – verbal de şedinţă iar asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico – legislative, gramaticale sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, iniţiatorul are dreptul de a exprima un punct de vedere.